Gyproc AB > Lättbyggnadsteknik

Lättbyggnadsteknik

Lätta konstruktioner med gipsskivor och andra material. Gyproc är ledande på lättbyggnadsteknik med gipsskivor för mellanväggar, bjälklag, innertak och ytterväggar.


Nyckeln till optimalt byggande

Ett övergripande mål i allt byggande är att uppnå önskade funktioner till rimliga kostnader. Det kräver ett nära samspel mellan alla parter under hela byggprocessen från projektering via materialtillverkning till att byggnaden uppförs. När Gyproc medverkar i det samspelet uppnår vi den optimering av funktioner, kostnader och kvalitet som är en förutsättning för att det färdiga resultat ska nå det övergripande målet.

Gyproc är marknadsledande på lättbyggnadsteknik med gipsskivor, med lösningar för projektering av byggsystem och funktioner i lättbyggnadsteknik, som system för mellanväggar, bjälklag, innertak och ytterväggar. Gyprocs lösningar är det trygga sättet att uppfylla alla krav på t ex ljudisolering, brandisolering och hållfasthet. Dessutom ger Gyprocs lösningar alltid en låg totalkostnad i byggandet.

Läs mer om Lättbyggnadsteknik på företagets hemsida

Gyproc AB
Hemsida: www.gyproc.se

Gyproc AB

Gyproc AB är tillverkare av produkter för lättbyggnadsteknik, system för mellanväggar och ytterväggar, Gyproc gipsskivor, system för bjälklag och innertak, Gyproc Stålprofiler mm.

Gyproc är marknadsledande på lättbyggnadsteknik med gipsskivor, med lösningar för projektering av byggsystem och funktioner i lättbyggnadsteknik, som system för mellanväggar, bjälklag, innertak och ytterväggar. Gyprocs lösningar är det trygga sättet att uppfylla alla krav på t ex ljudisolering, brandisolering och hållfasthet. Dessutom ger Gyprocs lösningar alltid en låg totalkostnad i byggandet.