Finja Betong AB > Lättklinker

Lättklinker

Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material på den svenska byggmarknaden.

Användningsområdena är många; källarväggar, grunder, lantbruksbyggnader, garage och som stomme i ytter- och innerväggar till bostäder och kontor.

Läs mer om Lättklinker på företagets hemsida

Finja Betong AB
Hemsida: www.finja.se

Finja Betong AB

Historien om familjeföretaget Finja Betong började för drygt 50 år sedan då Kaj Andersson som på 1950-talet hjälpte bönderna i Göingebygden att dra in ström på gårdarna. Han fick dock inte alltid betalt i rena pengar. En gång fick han ett grustag av en bonde som betalning. Det var år 1957 och grunden till Finja Betong var därmed lagd. Kaj Andersson bidrog genom Finja Betong aktivt till att bygga det svenska folkhemmet, först med hjälp av betonghålsten men senare även med lättklinker (även kallad Leca) och prefabricerade system.