Scancord AB > Lekplatsutrustning, Klätterställningar

Lekplatsutrustning, Klätterställningar

Med ScanCords klättersystem kan man kombinera och förverkliga otroligt många möjligheter.

Våra kombinationssystem, vilka kan monteras till en hel bana, fungerar lika bra som en kompakt klätterställning med alla tänkbara varianter som en stor komplex struktur. De enskilda systemen kan i sig själv kombineras lika bra som de olika systemens enskilda delar med varandra. Därmed kan man skapa helt individuella klätterredskap med de mest varierande klätterupplevelser. Exempel på innovativa lösningar är klätterpyramider och klätteställningar med integrerade fågelbo.

Läs mer om Lekplatsutrustning, Klätterställningar på företagets hemsida

Scancord AB
Hemsida: www.scancord.net

Scancord AB

ScanCord är Skandinaviens ledande leverantör av textila nät, såsom containernät, sportnät, avspärrningsnät, fallskyddsnät, fågelskydd samt lekplatsutrustningar. Vårt mål är att skapa säkra och funktionella miljöer för både arbete och lek.

Lekplatser, Insynsskydd, Skydd mot skadedjur, Voljärnät, Väv, Fallskydd, Lek, Lekutrustning, Klätterställning, Gunga, Gungor, Fallskyddsplattor, Lekredskap, Fotbollsnät, Fotbollsmål, Golfnät, Lastnät, Balkongnät, Fågelbogunga, Flisnät, Säkerhetsstaket, Skidpistnät, Målnät, Handbollsnät, Scancord.