Byggbasen Sverige AB > Leverantörsportalen

Leverantörsportalen

Leverantörsportal med dokumenthantering och inköpsfunktioner för byggsektorn

På webbtjänsten Leverantorsportalen.se har inköpare tillgång till alla Sveriges leverantörer, många med fyllig information. Leverantörer kan inbjudas till upphandlingar och dokument kan delas.

Leverantörer kan redigera information, ta del av inbjudningar, dokument och tacka ja eller nej till att delta.

Läs mer om Leverantörsportalen på företagets hemsida

Byggbasen Sverige AB
Hemsida: www.byggbasen.com

Byggbasen Sverige AB

Byggbasen Sverige AB är ansvarig utgivare för söktjänsten www.byggbasen.com samt www.leverantorsportalen.se med dokumenthantering.

Vi har sedan 2001 levererat webbaserade lösningar för att underlätta samarbeten mellan inköpare och leverantörer inom byggsektorn.