Trappklättrar´n AB > Liftkar HD Fold 330 Kg

Liftkar HD Fold 330 Kg

Trappklättrarn AB har tillverkning och försäljning av trappklättrare. Liftkar HD Fold 330 Kg är en trappklättrare för tungt gods, värmepannor, värmepumpar, hissmotorer, kaminer mm.


Liten fällbar eldriven trappklättrare gör trapp-transporten till ett nöje.

Läs mer om Liftkar HD Fold 330 Kg på företagets hemsida

Trappklättrar´n AB
Hemsida: www.trapplift.se

Trappklättrar´n AB

Trappklättrarn AB är tillverkare av trappklättrare, trappliftar, trappkärror, trapplyft, trapptransport, hissar etc.

Trappklättrar'n AB erbjuder er trappklättrare för att ergonomisk riktigt transportera last upp och ner för raka och svängda trappor. Liftkar är en serie batteri- eldrivna trappkärror, som kan bära last i trappor. När du söker efter en trappklättrare, trapptransport, trappirra eller rullstolstransport så är det Liftkar som gäller. Trappklättrar'n har över 25 modeller av trappkärror för olika typer av arbetsuppgifter.