Instruktörerna i Norden AB > Liftutbildning

Liftutbildning

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare.

Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Läs mer om Liftutbildning på företagets hemsida

Instruktörerna i Norden AB
Hemsida: https://instruktorerna.se/

Instruktörerna i Norden AB

Utbildningar och kurser för byggbranschen