Ardex-Arki AB > Lim

Lim

ARDEX Sverige är leverantör av lim. Vårt limprogram innehåller lösningsmedelsfria, emissionsfattiga (EC-1) och miljövänliga produkter för alla typer av golvbeläggningar.

Med ARDEX PREMIUM AF 260 och AF 600 kan du även bestämma när du vill ha monteringshugget.

ARDEX SpeedTec står för tekniken att synnerligen snabbt och ändå reglerbart få monteringshugg.

Läs mer om Lim på företagets hemsida

Ardex-Arki AB
Hemsida: www.ardex.se

Ardex-Arki AB

Ardex är tillverkare av spackelmassor, golvspackel, snabbcement, fästmassor, fogmassor, tätskikt för våtrum, flytspackel, lim, våtrums-lösningar samt många andra specialprodukter.

Ardex är en av världens mest framgångsrika tillverkare av spackel och bruk med en intensiv produktutveckling för att alltid möta de nya krav som ställs på material och byggteknik. Ardex vänder sig i första hand till yrkesmän inom golv-, plattsättnings-, bygg- och måleribranschen.

Det som framförallt skiljer oss från andra är att vi alltid utvecklat extremt snabba lösningar av högsta kvalitet. Alltifrån Ardurapid-produkter för att snabbt få beläggningsbara ytor till primerfria produkter för att minska antalet arbetsmoment.

Att kalkylera med Ardex innebär att räkna kvadratmeterpris i stället för kilopris. En Ardex produkt räcker betydligt längre tack vare låga materialåtgångar. Ardex produkter är också mycket uppskattade för sin användarvänlighet.