Englund-Gruppen i Sverige AB > Lim och spackel från UZIN

Lim och spackel från UZIN

I mer än 50 år har UZIN varit ett begrepp inom lim och spackelmassor.

Ett stort know-how och ett utpräglat systemtänkande har resulterat i många praktiska lösningar med högt ställda krav på hållfasthet och snabbhet.

Sortimentet har en stor bredd och det finns både produkter och system, såsom avjämningsmassor,spackelmassor, lim och en stor mängd kompletterande specialprodukter för alla typer av golv.

Läs mer om Lim och spackel från UZIN på företagets hemsida

Englund-Gruppen i Sverige AB
Hemsida: www.englund-gruppen.se

Englund-Gruppen i Sverige AB

Englund-Gruppen med verksamhet i Göteborg (556613-3715), Stockholm (556613-3657), Malmö (556613-3681) och Kalmar omsätter ca 90 Mkr och sysselsätter ca 25 personer. Verksamheten är helt inriktad på golv i olika former.

Sedan 1994 är Englund-Gruppen svensk generalagent för Uzin Utz AG som är en av de marknadsledande tillverkarna av lim och cementbaserade produkter. I agenturportföljen finns också varumärkena codex, Pallmann, Wolff, Sigan, RZ, Qeshfloor och Parla Floor.

I nära samarbete med ytterligare ett 20-tal välkända leverantörer tillhandahåller vi allt en golvhantverkare behöver i sitt dagliga arbete.