Lip Sverige AB > LIP Board

LIP Board

LIP Board är en våtrumsskiva som ersätter ersätter kartongklädd gips i våtutrymmen från LIP Sverige.


Alla skivor kan kapas med linjal och brytkniv till önskad höjd med hjälp av de förtryckta cm-måtten på LIP-Boardskivan.

Vid montering av skiva eller tillbehör direkt på tätskikt, var aktsam så att tätskiktet inte tar skada.

Om skivan ska limmas på ett stumt underlag, ex putsade ytor, kan LIP Multi-lätt användas

LIP BYGNINGSARTIKLER A/S är ett 100 % helägt danskt företag som sedan starten 1967 har producerat kvalitetsprodukter till konkurrensmässiga priser.

Produktprogrammet var till att börja med kakelfix och fogmassor, efterhand utvidgades produktlinjen med golvspackelmassor, vattentätning, silikon, epoxy, spackelmassor, fästmassa m.m. Alla våra produkter kontrolleras kontinuerligt såväl internt som externt för att möta olika länders krav och bestämmelser. Därför kan vi leva upp till vår slogan:
LIP - när man bygger på kvalitet !

Läs mer om LIP Board på företagets hemsida

Lip Sverige AB

LIP Sverige är tillverkare av tätskikt för badrum och våtrum, våtrumsskivor, våtrumsfolie, utomhusspackel, värmekabel, kakelfix, spackel, fästmassa mm.

LIP BYGNINGSARTIKLER A/S- är ett 100 % helägt danskt företag som sedan starten 1967 har producerat kvalitetsprodukter till konkurrensmässiga priser.

Produktprogrammet var till att börjamed kakelfix och fogmassor, efterhand utvidgades produktlinjen med golvspackelmassor, vattentätning, silicone, epoxy, spackelmassor, fästmassa m.m. Alla produkter kontrolleras kontinuerligt såväl internt som externt för att möta olika länders krav och bestämmelser. Därför kan företaget leva upp till sin slogan:
LIP - när man bygger på kvalitet !

LIP BYGNINGSARTIKLER A/S är idag en internationellt orienterad verksamhet med återförsäljare och dotterbolag samt egenproduktion i Egypten.