Lip Sverige AB > LIP Folie System 25

LIP Folie System 25

Fuktskydd för våtutrymmen på de flesta typer av underlag. LIP Folie System 25 från LIP Sverige AB.


LIP BYGNINGSARTIKLER A/S är ett 100 % helägt danskt företag som sedan starten 1967 har producerat kvalitetsprodukter till konkurrensmässiga priser.

Produktprogrammet var till att börja med kakelfix och fogmassor, efterhand utvidgades produktlinjen med golvspackelmassor, vattentätning, silikon, epoxy, spackelmassor, fästmassa m.m. Alla våra produkter kontrolleras kontinuerligt såväl internt som externt för att möta olika länders krav och bestämmelser. Därför kan vi leva upp till vår slogan:
LIP - när man bygger på kvalitet !

Läs mer om LIP Folie System 25 på företagets hemsida

Lip Sverige AB

LIP Sverige är tillverkare av tätskikt för badrum och våtrum, våtrumsskivor, våtrumsfolie, utomhusspackel, värmekabel, kakelfix, spackel, fästmassa mm.

LIP BYGNINGSARTIKLER A/S- är ett 100 % helägt danskt företag som sedan starten 1967 har producerat kvalitetsprodukter till konkurrensmässiga priser.

Produktprogrammet var till att börjamed kakelfix och fogmassor, efterhand utvidgades produktlinjen med golvspackelmassor, vattentätning, silicone, epoxy, spackelmassor, fästmassa m.m. Alla produkter kontrolleras kontinuerligt såväl internt som externt för att möta olika länders krav och bestämmelser. Därför kan företaget leva upp till sin slogan:
LIP - när man bygger på kvalitet !

LIP BYGNINGSARTIKLER A/S är idag en internationellt orienterad verksamhet med återförsäljare och dotterbolag samt egenproduktion i Egypten.