Lip Sverige AB > LIP Multi Kakelfix Lätt

LIP Multi Kakelfix Lätt

LIP Multi Kakelfix Lätt från LIP Sverige AB används för uppsättning och läggning av kakel, klinker marmor, betongplattor, sjösten, glasullsplattor, Rockwool-plattor, polyphorplattor mm


Användningsområde:
Uppsättning och läggning av: Kakel, klinker, marmor, mosaik, skiffer, glassullplattor, rockwoolplattor, plyphorplattor, m.m., samt läggning på värmegolv.

På fasta underlag av: Betong, lättbetong, siporex, putsade ytor, gipsskivor, gasbetong mm. Till marmor och andra genomskinliga material användes LIP Multi Kakelfix vit.

LIP BYGNINGSARTIKLER A/S är ett 100 % helägt danskt företag som sedan starten 1967 har producerat kvalitetsprodukter till konkurrensmässiga priser.

Produktprogrammet var till att börja med kakelfix och fogmassor, efterhand utvidgades produktlinjen med golvspackelmassor, vattentätning, silikon, epoxy, spackelmassor, fästmassa m.m. Alla våra produkter kontrolleras kontinuerligt såväl internt som externt för att möta olika länders krav och bestämmelser. Därför kan vi leva upp till vår slogan:
LIP - när man bygger på kvalitet !

Läs mer om LIP Multi Kakelfix Lätt på företagets hemsida

Lip Sverige AB

LIP Sverige är tillverkare av tätskikt för badrum och våtrum, våtrumsskivor, våtrumsfolie, utomhusspackel, värmekabel, kakelfix, spackel, fästmassa mm.

LIP BYGNINGSARTIKLER A/S- är ett 100 % helägt danskt företag som sedan starten 1967 har producerat kvalitetsprodukter till konkurrensmässiga priser.

Produktprogrammet var till att börjamed kakelfix och fogmassor, efterhand utvidgades produktlinjen med golvspackelmassor, vattentätning, silicone, epoxy, spackelmassor, fästmassa m.m. Alla produkter kontrolleras kontinuerligt såväl internt som externt för att möta olika länders krav och bestämmelser. Därför kan företaget leva upp till sin slogan:
LIP - när man bygger på kvalitet !

LIP BYGNINGSARTIKLER A/S är idag en internationellt orienterad verksamhet med återförsäljare och dotterbolag samt egenproduktion i Egypten.