HIAK AB > Ljuddämpare

Ljuddämpare

HIAK har många års erfarenhet av ljuddämpare till industrin.

Inom företaget har vi kunskapen och tekniken för att ta hand om buller från t.ex. ånga, gas och luft.

Vi tillverkar skräddarsydda ljuddämpare enligt kundens kravspecifikation beträffande ljud och materialval. Vår byggteknik är anpassad för industriapplikationer med höga krav där garanterade ljudnivåer och hållbarhet är prioriterade egenskaper.

Vi erbjuder tjänster i form av ljudmätning, bullerkartläggning, tillverkning och montage. HIAK lämnar ljudgaranti.

Läs mer om Ljuddämpare på företagets hemsida

HIAK AB
Hemsida: www.hiak.se

HIAK AB

HIAK AB, Hedemora industriakustik, är levererantör och installatör av bla bullerdämpning för kontor, manöverrum och väggsystem, ljuddörrar, ljuddämpare för industri mm.

Vi är ett företag med 50 års erfarenhet av bullerdämpning. Dessa år av leveranser och installationer har gett oss en mycket bred erfarenhet och möjlighet att utveckla företaget i takt med de krav som marknaden ställer.

HIAK levererar bullerdämpande produkter till de flesta applikationsområden, från lösningar av enklare bullerproblem till leveranser med komplicerade problemställningar.

Vi är ett certifierat företag enligt ISO 9001:2000 och i ISO 14001:2004.

Våra ledord är kvalitet, kompetens och pålitlighet.

Vi lämnar ljudgaranti på våra leveranser.

Manöverrum, personalrum, pausrum, maskininbyggnader, ljuddörrar, industriljuddämpare, bullerväggar. Intern bullerdämpning,
extern bullerdämpning.