NS Norisol Sverige AB > Ljudisolering, Akustik

Ljudisolering, Akustik

Ljudisolering och akustisk regulering tar en allt större plats i vår vardag. Norisol vet det mesta om ljud och har experter som kan hitta lösningar på de flesta komplicerade ljudproblem.


Vid våra filialer i Oskarshamn och Jönköping utför vi entreprenader inom industri- och inredningsakustik samt undertak. Kontakta Norisol om du får bullerproblem.

Ljudisolering
Norisol är producent, leverantör och inte minst problemlösare när det gäller akustik, buller och vibrationer. Oavsett om det rör en industri, förskola, musikskola, konsertsal eller ett kraftverk får ingen arbetsplats utsättas för en bullernivå på mer än 85 dB (A).

Ljudprodukter
Norisol projekterar och monterar en rad ljudprodukter.

Bullerdämpning
Kombinationen av praktisk erfarenhet och solid teoretisk kunskap är grunden för goda funktionella lösningar. Norisol löser först och främst uppdrag inom följande områden.

Läs mer om Ljudisolering, Akustik på företagets hemsida

NS Norisol Sverige AB
Hemsida: www.norisol.com

NS Norisol Sverige AB

Norisol är leverantör och entreprenör inom isolering, teknisk isolering, passivt brandskydd, rörisolering, industriisolering, bullerisolering, betonghåltagning, byggnadsställningar, byggställningar och ställningsbyggnation, samt ytbehandling, asbestsanering, skeppsinredning och fasadentreprenad.

Vår verksamhet inom isolering, såsom teknisk isolering, rorisolering och de övriga ovan nämnda områdena omfattar leverans av tjänster, produkter och knowhow inom områden av energioptimering, ställnings- och väderskyddssystem, reducering av ljud och buller samt brandisolering.