Springwell Audio AB > Ljudmätning

Ljudmätning

Vi utför ljudmätningar i framförallt Uppsala, Stockholm och angränsande län, men vi har också samarbete med konsulter i andra delar av landet.

BBR ställer krav på flera akustiska egenskaper i byggnader:
Ljudisolering – mätning av luftburet buller och ljud. Mätningar utförs enligt SSENISO140/SSENISO16283 och jämföras med riktlinjerna i BBR, SS25267 och SS25268.
Stegljud – mätning av stomljud eller strukturburet ljud från angränsande utrymmen. Mäts enligt SSENISO140/SSENISO16283 och riktlinjer enligt BBR, SS25267 och SS25268 tillämpas.
Efterklangstid – rumsakustiken kan, enligt BBR, beskrivas av en parameter, efterklangstid. Mäts enligt ISO3382 samt SS25267 och SS25268.

Läs mer om Ljudmätning på företagets hemsida

Springwell Audio AB
Hemsida: https://www.springwellaudio.se/sv/

Springwell Audio AB

Springwell Audio i Uppsala är en akustikkonsult som arbetar med ljudnivåmätning, ljudmätning, bullermätning, byggnadsakustik, rumsakustik, projektering av ljudanläggningar, trafikbullerutredningar, med mera i hela landet.

Springwell Audio AB erbjuder ett brett sortiment av konsult-, design- och mätningstjänster inom ljud och akustik. Verksamheten bygger på gedigen ingenjörskompetens och jobbar enligt svensk, europeisk och internationell norm.

VARFÖR DU SKA VÄLJA SPRINGWELL AUDIO
Vi har 20 år i branschen och vet exakt vad våra kunder behöver
För att vi har 100% kundnöjdhet och alltid levererar det som efterfrågas inom tidsramen för projektet
För att vi håller nere kostnader gentemot våra kunder men behåller samma höga kvalitet som med stora konsultbolag.
VI HJÄLPER DIG ELLER DITT FÖRETAG NÄR:
Du är störd av buller från grannens fläkt eller buller från krogen, träningsanläggningar eller annan industri
Du måste bevisa till myndigheterna att din byggnad uppfyller dagens standarder på ljudisolering och ljudnivåer inomhus
Du behöver veta hur högt ventilationen låter för att undvika olägenhet för din hälsa
Du behöver en trafikbuller utredning för bygglovsansökan
Du behöver projektering av lösningar till byggakustiken
Du behöver hjälp med utredning av buller på arbetsplatsen, åtgärdsförslag och handlingsplan
Och mycket mer!