LK Systems AB > LK Markvärme

LK Markvärme

LK Systems AB är leverantör av markvärme. Ständigt isfria och snöfria markytor blir verklighet med LK markvärme. Systemet är lämpligt för såväl gator, torg, arenor, parker mm.


Behovsanpassad drift

Systemet består av slingor med markvärmerör som är anslutna till markförlagda fördelare.

Markvärmesystemet innefattar utrustning för behovsstyrd drift. Driften styrs då av givare i marken som mäter temperatur och nederbörd och som sedan kopplar in markvärmen när den behövs.

Lång livslängd

Alla systemets komponenter är tillverkade i korrosionsfritt material, vilket ger lång livslängd och minimalt underhållsbehov.

Effektivt lågtemperatursystem

Tack vare att LK Markvärme är ett lågtemperatursystem kan du effektivt utnyttja spillvärme från olika processer eller fjärrvärmereturer.

Läs mer om LK Markvärme på företagets hemsida

LK Systems AB
Hemsida: https://www.lksystems.se

LK Systems AB

LK Systems AB är en ledande leverantör av golvvärme, tappvatten, markvärme, rör för stambyten såsom pexrör samt radiatorvärme och avlopp.

På den svenska marknaden erbjuder vi även prefabricerade vvs-lösningar via vårt dotterbolag LK Prefab AB.

Våra produktutvecklare arbetar med fokus på systemutveckling och användarvänlighet, vilket ger lösningar som präglas av kostnadseffektivitet, miljötänkande och rationella installationer. Några exempel är golvvärmesystemet LK Golvvärme och PE-X-rörsystemet LK Universal, för både värme och vatten.

Vår försäljning sker via strategiskt lokaliserade säljkontor och stöds av en kraftfull central marknadsbearbetning. En stab av tekniskt kunniga och branschvana säljare, fördelade på fem nyckelorter i Sverige, bearbetar VVS-marknadens samtliga aktörer; beställare, byggherrar, grossister, konsulter och installatörer.