LK Systems AB > LK Prefab

LK Prefab

LK Prefab är ett helägt dotterbolag, till LK Systems AB, som prefabricerar VVS-lösningar till proffskunder.


Prefabricering av VVS-lösningar är ett smart sätt att få totalekonomi i projekten. Du kanske främst tänker på "avloppsgrodor" när du hör ordet "prefab". Glöm det! I dag kan vi på LK prefabricera det mesta. Genom att tänka "prefab" inför varje VVS-installation öppnar sig en helt ny värld av möjligheter.

Läs mer om LK Prefab på företagets hemsida

LK Systems AB
Hemsida: https://www.lksystems.se

LK Systems AB

LK Systems AB är en ledande leverantör av golvvärme, tappvatten, markvärme, rör för stambyten såsom pexrör samt radiatorvärme och avlopp.

På den svenska marknaden erbjuder vi även prefabricerade vvs-lösningar via vårt dotterbolag LK Prefab AB.

Våra produktutvecklare arbetar med fokus på systemutveckling och användarvänlighet, vilket ger lösningar som präglas av kostnadseffektivitet, miljötänkande och rationella installationer. Några exempel är golvvärmesystemet LK Golvvärme och PE-X-rörsystemet LK Universal, för både värme och vatten.

Vår försäljning sker via strategiskt lokaliserade säljkontor och stöds av en kraftfull central marknadsbearbetning. En stab av tekniskt kunniga och branschvana säljare, fördelade på fem nyckelorter i Sverige, bearbetar VVS-marknadens samtliga aktörer; beställare, byggherrar, grossister, konsulter och installatörer.