LK Systems AB > LK Universal

LK Universal

LK Systems AB är leverantör av LK Universal, ett unikt PE-X-rörsystem från för både värme och vatten.


Grunden i systemet är våra svensktillverkade LK Universalrör X i PE-Xa, som kan användas till såväl radiator- och golvvärme, som till tappvatten och kyla.

Godkänt och säkert system

Med LK Universal får du en trygg och säker installation. Universalsystemet är testat och godkänt enligt marknadens hårdaste regelverk och testmetoder; Branschregler Säker Vatteninstallation, Boverkets Byggregler BBR06 samt Nordtestmetoden NT VVS 129.

Det heldragna Rör-i-Rör-systemet har många fördelar. Tomröret isolerar, och gör det också möjligt att byta ut PE-X-röret, om t.ex. en spik råkar hamna på fel ställe. Dessutom fungerar tomröret som en trygg läckageindikerare.

Läs mer om LK Universal på företagets hemsida

LK Systems AB
Hemsida: https://www.lksystems.se

LK Systems AB

LK Systems AB är en ledande leverantör av golvvärme, tappvatten, markvärme, rör för stambyten såsom pexrör samt radiatorvärme och avlopp.

På den svenska marknaden erbjuder vi även prefabricerade vvs-lösningar via vårt dotterbolag LK Prefab AB.

Våra produktutvecklare arbetar med fokus på systemutveckling och användarvänlighet, vilket ger lösningar som präglas av kostnadseffektivitet, miljötänkande och rationella installationer. Några exempel är golvvärmesystemet LK Golvvärme och PE-X-rörsystemet LK Universal, för både värme och vatten.

Vår försäljning sker via strategiskt lokaliserade säljkontor och stöds av en kraftfull central marknadsbearbetning. En stab av tekniskt kunniga och branschvana säljare, fördelade på fem nyckelorter i Sverige, bearbetar VVS-marknadens samtliga aktörer; beställare, byggherrar, grossister, konsulter och installatörer.