LK Systems AB > LK Våtrumskassett

LK Våtrumskassett

LK Systems AB är leverantör av våtrumskassett. LK Våtrumskassett är en prefabricerad enhet framtagen för snabba och säkra stambyten i badrum.

Våtrumskassetten innehåller stammar, avlopp, spolcistern, WC-stol samt förberedd för vägghängt montage.

Läs mer om LK Våtrumskassett på företagets hemsida

LK Systems AB
Hemsida: https://www.lksystems.se

LK Systems AB

LK Systems AB är en ledande leverantör av golvvärme, tappvatten, markvärme, rör för stambyten såsom pexrör samt radiatorvärme och avlopp.

På den svenska marknaden erbjuder vi även prefabricerade vvs-lösningar via vårt dotterbolag LK Prefab AB.

Våra produktutvecklare arbetar med fokus på systemutveckling och användarvänlighet, vilket ger lösningar som präglas av kostnadseffektivitet, miljötänkande och rationella installationer. Några exempel är golvvärmesystemet LK Golvvärme och PE-X-rörsystemet LK Universal, för både värme och vatten.

Vår försäljning sker via strategiskt lokaliserade säljkontor och stöds av en kraftfull central marknadsbearbetning. En stab av tekniskt kunniga och branschvana säljare, fördelade på fem nyckelorter i Sverige, bearbetar VVS-marknadens samtliga aktörer; beställare, byggherrar, grossister, konsulter och installatörer.