Herrljungatrappan > Lösa steg

Lösa steg

Betongtrappor med lösa steg: Herrljungatrappan erbjuder flera typer av trappor med lösa steg av betong.

Läs mer om Lösa steg på företagets hemsida

Herrljungatrappan
Hemsida: www.strangbetong.se/herrljungatrappan/

Herrljungatrappan

Herrljungatrappan är sveriges ledande tillverkare av prefabricerade raka, runda och svängda betongtrappor, trappräcken, ledstänger, mm med mer än 75 års erfarenhet. Herrljungatrappan är ett varumärke inom AB Strängbetong.

Trapptillverkningen bedrivs enligt gammal tradition som ett gediget hantverk.

Betongtrappa, Betongtrappor, Blocksteg, Cementmosaik, Konstbetong, Ledstång, Ledstänger, Specialräcken, Terrazzo, Terrazzobetong, Trappa, Trapplan, Trappor, Plansteg, Räcke, Räcken, Spindelpelare, Vilplan,