Sprutab AB > Lösullsisolering

Lösullsisolering

Hur lösullsisolering går till:


Innan vi sätter igång gör vi en förbesiktning för att därefter kunna ta beslut om vilken produkt och medtod som bör användas. Vi gör nödvändiga förarbeten vilket till exempel kan vara vindavledare och gångbryggor.

Sedan dras slangen från lösullsaggregatet, som står på lastbilen, upp genom vindsluckan och lösullsisoleringen sprutas med lufttryck från aggregatet via slangen upp till vindsbjälklaget. En person finns hela tiden vid aggregatet och fyller på med lösull allt eftersom det behövs.

Under lösullisoleringens gång har den person som befinner sig på vinden och utför själva isoleringsarbetet alltid möjlighet att med en fjärrkontroll stoppa maskinen eller ändra inställningarna. Allt för att man hela tiden skall kunna utföra bästa möjliga isoleringsarbete.

Med lösullsisolering kommer vi åt i alla skrymslen, runt ventilationsrör och eldragningar på ett sätt som inte kan åstadkommas med traditionella isolerskivor. Lösullen sluter helt tätt och inga köldbryggor uppstår.

När isoleringsarbetet är klart kontrolleras tjockleken på isoleringsskiktet och att densiteten stämmer överens med gällande typgodkännande. Slutligen demonteras utrustning och arbetsområdet avstädas och ett isoleringsarbete som med traditionella produkter skulle ha tagit dagar att utföra har klarats av på några få timmar.

Läs mer om Lösullsisolering på företagets hemsida

Sprutab AB
Hemsida: www.sprutab.se

Sprutab AB

Sprutab AB i Norrtälje utför totalentreprenader av lösullsisolering, tilläggssolering, lösullsisoleringsentreprenad, isolering av bostäder mm.

Vi är idag ett av de marknadsledande lösullsisoleringsföretagen i ABC-län. De flesta av de arbeten vi utför är totalentreprenader och våra kunder finns bland såväl stora fastighetsägare och byggmästare som enskilda småhusägare. Vi arbetar med de flesta material, allt ifrån mineralull till cellulosa.