VUAB > Luft-/vattenvärme

Luft-/vattenvärme

Ventilationsutveckling AB är leverantörer av luft-/vattenvärmepumpar från Toshiba.


Toshibas luft-/vattenvärmepump Estia för vattenburet system värmer både bostad och varmvatten effektivt. Ny teknologi ger hög energibesparing och driftsäkerhet.

Luft-/vattenvärmepumen utvinner energi ur luften, vilken är en förnyelsebar energikälla.

Den sänker din energiförbrukning och minskar därmed CO2-utsläppen.

Läs mer om Luft-/vattenvärme på företagets hemsida

VUAB
Hemsida: www.vuab.se

VUAB

Ventilationsutveckling arbetar med entreprenad av värmepumpar, luftkonditionering och energibesparing, fastighetsvärme, fastighetskyla, industrikyla, kontorskyla, datarumskyla, butikskyla. Kunderna är privatpersoner, företag och institutioner.

Ventilationsutveckling är ett familjeägt entreprenörsföretag som grundades 1974. Sedan 1980 är vi "generalagent" för TOSHIBA:s luftkonditioneringar och värmepumpar i Sverige.

Vårt huvudkontor ligger i Täby, norr om Stockholm och våra egna regionkontor finns i Jönköping, Göteborg och Malmö. Vi är idag ca 60 anställda och tillsammans med våra utvalda samarbetspartners finns vi över hela Sverige.

Behoven och lösningarna för våra kunder varierar mycket. Här finns alla typer; från villaägaren som vill sänka sin energiförbrukning, till butiken och kontorsrummet som behöver kylas ner sommartid, eller den stora industrifastigheten som behöver både värme och kyla. åra samarbetspartners är handplockade och noga utvalda på sitt respektive område. De har alla lång erfarenhet av branschen och ett gott renommé på marknaden.

Samtliga är ackrediterade kylinstallatörer.