Järn i Offentlig Miljö JOM AB > Luftbrunnar

Luftbrunnar

JOM AB är leverantör av luftbrunnar.

JOM:s konstruktioner av luftbrunnar uppfyller alla de krav man ställer för en betryggande luft- och vatteninfiltration till växtbäddar. I täta ytskikt som asfalt eller betongplattor/marksten förser våra luftbrunnar rötterna med luft och vatten. Lokala fall kan utföras runt luftbrunnen och underliggande lager eller för magasin som dimensioneras för att ta emot motsvarande mängder ytvatten. Trädets rötter sprider sig från planteringsgropen för att öka vatten och luftintag. Då den omgivande ytan är tät, t ex vid asfaltsyta, punkteras det täta skiktet med en luftbrunn så att luft och vatten kan komma ned till rötterna.

Läs mer om Luftbrunnar på företagets hemsida

Järn i Offentlig Miljö JOM AB
Hemsida: www.jom.se

Järn i Offentlig Miljö JOM AB

JOM är en trygg och innovativ leverantör med tillverkning och försäljning av gjutjärn- och smidesprodukter.
Företaget reproducerar, utvecklar och marknadsför högkvalitativa gjutjärnsprodukter och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i privata och offentliga miljöer.
Produkter inom bland annat följande områden: Belysningsstolpar, Betonglådor till Trädgropar och Regnbäddar, luftbrunnar, Markgaller, Stamskydd, Papperskorgar, Pollare, Staket, Parkmöbler samt föremål för utsmyckning.