Järn i Offentlig Miljö JOM AB > Luftbrunnar

Luftbrunnar

JOM AB är leverantör av luftbrunnar. JOM:s konstruktioner av luftbrunnar uppfyller alla de krav man ställer för en betryggande luft- och vatteninfiltration till växtbäddar.

I täta ytskikt som asfalt eller betongplattor/marksten förser våra luftbrunnar rötterna med luft och vatten. Lokala fall kan utföras runt luftbrunnen och underliggande lager eller för magasin som dimensioneras för att ta emot motsvarande mängder ytvatten.

Trädets rötter sprider sig från planteringsgropen för att öka vatten och luftintag. Då den omgivande ytan är tät, t ex vid asfaltsyta, punkteras det täta skiktet med en luftbrunn så att luft och vatten kan komma ned till rötterna.

Läs mer om Luftbrunnar på företagets hemsida

Järn i Offentlig Miljö JOM AB
Hemsida: www.jom.se

Järn i Offentlig Miljö JOM AB

Välkommen till JOM!

JOM står för traditioner och nytänkande i offentliga miljöer! Vår affärsidé är att reproducera, utveckla och marknadsföra högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer.

Produkter inom bland annat följande områden: Belysningsstolpar, Betonglådor, Gjutjärnsgaller, Stamskydd, Papperskorgar, Pollare.