VUAB > Luftkonditionering

Luftkonditionering

Luftkonditionering med kylanläggningar och AC från Ventilationsutveckling AB ger bra inomhusklimat.


Människans förmåga att arbeta effektivt är i hög grad beroende av inomhusklimatet.

Flera undersökningar visar att prestationsförmågan minskar och att hälsoproblem ofta uppstår när det blir för varmt inomhus. Redan vid +27°C minskar prestationsförmågan till ungefär hälften. Därmed ökar också olycksrisken i arbetet.

Det är inte bara viktigt för oss människor att klimatet är jämnt och behagligt, utan även datorer, elektronikutrustningar och andra maskiner är beroende av rätt inomhusklimat för att fungera problemfritt. Därför behöver vi en bra och korrekt installerad klimatanläggning som levererar kyla. Anläggningar för både kyla och värme finns självklart också i vårt sortiment.

Alla vinner på ett jämt och behagligt inomhusklimat!

Läs mer om Luftkonditionering på företagets hemsida

VUAB
Hemsida: www.vuab.se

VUAB

Ventilationsutveckling arbetar med entreprenad av värmepumpar, luftkonditionering och energibesparing, fastighetsvärme, fastighetskyla, industrikyla, kontorskyla, datarumskyla, butikskyla. Kunderna är privatpersoner, företag och institutioner.

Ventilationsutveckling är ett familjeägt entreprenörsföretag som grundades 1974. Sedan 1980 är vi "generalagent" för TOSHIBA:s luftkonditioneringar och värmepumpar i Sverige.

Vårt huvudkontor ligger i Täby, norr om Stockholm och våra egna regionkontor finns i Jönköping, Göteborg och Malmö. Vi är idag ca 60 anställda och tillsammans med våra utvalda samarbetspartners finns vi över hela Sverige.

Behoven och lösningarna för våra kunder varierar mycket. Här finns alla typer; från villaägaren som vill sänka sin energiförbrukning, till butiken och kontorsrummet som behöver kylas ner sommartid, eller den stora industrifastigheten som behöver både värme och kyla. åra samarbetspartners är handplockade och noga utvalda på sitt respektive område. De har alla lång erfarenhet av branschen och ett gott renommé på marknaden.

Samtliga är ackrediterade kylinstallatörer.