Carls Elektriska AB > Luftridåer/Frico

Luftridåer/Frico

Carls Elektriska AB i Stockholm har försäljning, installation och underhåll av produkter från Frico, som är den ledande leverantören i Norden av luftridåer för entréer i butiker, varuhus och fastigheter.


I vårt nordiska klimat är vi tvungna att reglera vår luft med både värme och kyla för att bibehålla en jämn värme inomhus. Där det passerar mycket människor, som i butiker och shoppingcenter är det nödvändigt att ha någon form av luftridå vid ingången.

Läs mer om Luftridåer/Frico på företagets hemsida

Carls Elektriska AB
Hemsida: www.carls-el.se

Carls Elektriska AB

Carls Elektriska AB är ett elinstallationsföretag i Stockholm som utför elinstallationer, försäljning av takvärme och bostadsventilation i entreprenader både inom nyproduktion och i Rot-projekt i alla slags lokaler och byggnader - allt från lägenheter och kontor till industrier och offentliga byggnader. Detta sker ofta i samarbete med byggbolag, men utför det också gärna i egen regi.