Stockholms Vattenentreprenader AB > Marin Service

Marin Service

Stockholms Vattenentreprenader utför marin service. SVENTAB erbjuder kompletta åtaganden i samband med nybyggnation och ombyggnad av anläggningar i vatten eller i dess direkta närhet.


Dessutom erbjuder vi ett brett spektrum av åtaganden från våra effektiva flytande enheter, såsom pålslagningar, fyrinstallationer, grundläggningar kabelspolningar m.m.

Läs mer om Marin Service på företagets hemsida

Stockholms Vattenentreprenader AB
Hemsida: www.sse-ab.se

Stockholms Vattenentreprenader AB

Vi är ett dykföretag med säte i Stockholm, men vi utför dykarbeten i hela Sverige.