BrandEx Brandtätningar AB > Marine / Offshore

Marine / Offshore

BrandEx Brandtätningar AB
Hemsida: www.brandex.se

BrandEx Brandtätningar AB

BrandEx Brandtätningar AB är ett brandskyddsföretag som utför installation och leverantör av brandtätningar, brandskyddsisolering, brandskyddsmålning , fogning mm och är verksamma i hela Sverige.

Det finns många olika metoder att utföra brandskydd på. Metoder som kan vara suveränt bra i sin speciella miljö kan vara mindre bra på fel ställe. Minst lika viktigt som valet av rätt brandskyddsmetod, är det att få jobbet utfört av proffs - utbildade, kunniga yrkesmän, som är specialister på brandskydd och gör ett riktigt montage. På BrandEx är vi just brandskyddsproffs.