A analys AB > Mark

Mark

A Analys AB har ett stort urval av analyser för mark-, slam-, och bottensedimentprov.

Identifiering och sanering av markföroreningar är en stor utmaning.

Vikten av oförstörd mark har uppmärksammats mer och mer på senare år. Begrepp som miljöskuld och ägaransvar har gjort det ekonomiskt kännbart att underlåta att ge akt på den yttre miljön.

Vi analyserar även andra fasta material såsom byggmaterial och avfall.

Giftiga metaller och andra föroreningar förblir i marken och kan skada invånare under kommande generationer. Det är därför som tillsynsmyndigheter kräver förundersökningar. Våran analys gör att du kan analysera alla 26 element i en enda analys.
Uppnå snabba, kvalitativa och halvkvantitativa marktestresultat för att snabbt profilera föroreningsnivåer och bestämma saneringsgränser. Vi tillhandahåller kvantitet av flera element som sträcker sig från magnesium till uran.

Läs mer om Mark på företagets hemsida

A analys AB
Hemsida: www.aanalys.se

A analys AB

Vi på Aanalys testar alla olika material för asbest och har flera priser som passar de flesta företag och privatpersoner. Material där man kan hitta asbest användes t.ex. som:Värmeisolering (t.ex. rörisolering), brandisolering, golvmattor, mattlim, asfaltlim, kakelfix, kakelfog, fönsterbänkar, i ventilationsanläggningar och mycket mer. Då asbest kan vara farligt på flera nivåer är det alltid bra att analysera materialet om man misstänker att de kan finnas asbest i det. Vi testar flera olika typer av material och finns mitt i Stockholm på Nynäsvägen. Kom förbi med ert prov så analyserar vi det.