Järn i Offentlig Miljö JOM AB > Markgaller

Markgaller

JOM AB är leverantör av trädskydd och markgaller i olika former för offentlig miljö. Markgaller hjälper rötterna att få luft och vatten genom att förhindra komprimering av planteringsjorden.


JOM's affärside är att reproducera, utveckla och tillhandahålla högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer. Verksamheten skall baseras på såväl bevarandet av klassisk hantverkskompetens som på utveckling av nya tekniker, former och funktioner som möter nutida och framtida krav.

Markgaller syftar till att förhindra punktlaster som komprimerar planteringsjorden. Då säkerställs att rötterna får luft och vatten som är ett grundläggande villkor för trädets överlevnad.

Läs mer om Markgaller på företagets hemsida

Järn i Offentlig Miljö JOM AB
Hemsida: www.jom.se

Järn i Offentlig Miljö JOM AB

Välkommen till JOM!

JOM står för traditioner och nytänkande i offentliga miljöer! Vår affärsidé är att reproducera, utveckla och marknadsföra högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer.

Produkter inom bland annat följande områden: Belysningsstolpar, Betonglådor, Gjutjärnsgaller, Stamskydd, Papperskorgar, Pollare.