AkkaFRAKT i Skåne > Marknadsområde Anläggning

Marknadsområde Anläggning

AkkaFrakt i Malmö erbjuder leveranser av grus, makadam, asfalt med mera.


Inom marknadsområde Anläggning består uppdragen ofta av att flytta schaktmassor, eller leveranser av grus, makadam och asfalt till väg- och brobyggen. Här krävs stora kunskaper i logistik och planering, inte minst hos transportledarna. Våra stora resurser innebär att vi ofta anlitas vid stora infrastrukturella projekt där kapacitetsbehovet kan växla snabbt.

Kunderna utgörs huvudsakligen av markentreprenörer. Undantaget, som bekräftar regeln, är villaägaren som behöver ett lass grus till altanbygge eller matjord till sin täppa.

Läs mer om Marknadsområde Anläggning på företagets hemsida

AkkaFRAKT i Skåne
Hemsida: www.akkafrakt.se

AkkaFRAKT i Skåne

AkkaFRAKT i Skåne AB erbjuder transportlösningar och logistiklösningar i Malmö och Öresundsregionen, däribland anläggningsmaskiner, kranbilstjänster, leverans av grus, makadam, och asfalt mm.

Vårt namn har vi lånat från Akka, ledargåsen i berättelsen om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Akka fann rätt väg för sin flock. Vår uppgift är densamma, nämligen att finna bästa vägen för dina transporter. Vår devis "Vad som helst, Var som helst, När som helst" beskriver i korthet vår verksamhet. Och med 70 års erfarenhet och stora resurser behöver vi aldrig säga nej till något uppdrag, varken stort eller litet. AkkaFRAKT ingår i ATLAS Logistik

AkkaFRAKT erbjuder marknaden transport- och logistiklösningar inom de flesta områden. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden: Entreprenad, Agro/Special och Logistik. Företaget är en ekonomisk förening som ägs av 260 delägare som tillsammans förfogar över ca 700 fordon.

AkkaFRAKT omsätter drygt 1 Miljard kronor och totalt sysselsätts cirka 700 personer i verksamheten. Varje år utför vi omkring 200 000 uppdrag av mycket skiftande karaktär för våra cirka 6000 kunder. Beroende på uppdragstyp krävs vitt skilda kunskaper och fordonstyper.

Containrar, Lyftanordningar, Maskinuthyrning, Biltransporter, Åkerier, Byggmaskiner,
Entreprenadmaskinarbeten, Logistik, Sand, Grus, Singel, Makadam, Specialtransporter