AkkaFRAKT i Skåne > Marknadsområde Avfallstransport

Marknadsområde Avfallstransport

AkkaFrakt i Malmö erbjuder avfallstransporter (byggavfall, metallskrot, trädgårdsavfall med mera).


Inom marknadsområdet hanterar vi alla typer av avfall som till exempel byggavfall, metallskrot, trädgårdsavfall samt restprodukter av plast, papper och annat material från tillverkningsföretag, kommuner, skolor, butiker och privatpersoner.

Inom ramen för våra avfallstransporter utbildar vi också våra kunder, i syfte att öka deras kunskaper om och minska deras kostnader för hantering av sitt avfall.

Vårt långa samarbete med de kommunala renhållningsbolagen i regionen är en garanti för att våra kunders avfall tas omhand och behandlas på ett miljömässigt korrekt sätt.

Läs mer om Marknadsområde Avfallstransport på företagets hemsida

AkkaFRAKT i Skåne
Hemsida: www.akkafrakt.se

AkkaFRAKT i Skåne

AkkaFRAKT i Skåne AB erbjuder transportlösningar och logistiklösningar i Malmö och Öresundsregionen, däribland anläggningsmaskiner, kranbilstjänster, leverans av grus, makadam, och asfalt mm.

Vårt namn har vi lånat från Akka, ledargåsen i berättelsen om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Akka fann rätt väg för sin flock. Vår uppgift är densamma, nämligen att finna bästa vägen för dina transporter. Vår devis "Vad som helst, Var som helst, När som helst" beskriver i korthet vår verksamhet. Och med 70 års erfarenhet och stora resurser behöver vi aldrig säga nej till något uppdrag, varken stort eller litet. AkkaFRAKT ingår i ATLAS Logistik

AkkaFRAKT erbjuder marknaden transport- och logistiklösningar inom de flesta områden. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden: Entreprenad, Agro/Special och Logistik. Företaget är en ekonomisk förening som ägs av 260 delägare som tillsammans förfogar över ca 700 fordon.

AkkaFRAKT omsätter drygt 1 Miljard kronor och totalt sysselsätts cirka 700 personer i verksamheten. Varje år utför vi omkring 200 000 uppdrag av mycket skiftande karaktär för våra cirka 6000 kunder. Beroende på uppdragstyp krävs vitt skilda kunskaper och fordonstyper.

Containrar, Lyftanordningar, Maskinuthyrning, Biltransporter, Åkerier, Byggmaskiner,
Entreprenadmaskinarbeten, Logistik, Sand, Grus, Singel, Makadam, Specialtransporter