SÅCAB Åkericentral AB > Marksanering

Marksanering

Marksanering av SÅCAB Åkericentral i Stockholm. Personalen är utbildade för att klara av schaktarbeten av saneringskaraktär och vi tar hand om dokumentationen.


Schaktarbeten på förorenad mark har blivit allt vanligare, särskilt i storstäderna. Att utföra dessa arbeten kan vara både komplicerat och tidskrävande. Vi på SÅCAB har blivit experter på den här typen av projekt och vi anlitas flitigt när förorenade jordmassor ska schaktas och transporteras.

Personalen är utbildade för att klara av alla typer av schaktarbeten av saneringskaraktär och självklart tar vi hand om den noggranna dokumentation som krävs i samband saneringsåtgärder. Våra grävmaskinster är utbildade för att kunna särskilja föroreningsgrader och att anvisa bilarna till rätt deponier. Våra åkare har också de tillstånd som krävs av Länstyrelsen för transportera förorenade massor.

Läs mer om Marksanering på företagets hemsida

SÅCAB Åkericentral AB
Hemsida: www.sacab.se

SÅCAB Åkericentral AB

SÅCAB Åkericentral AB är en medlemsägd lastbilscentral och entreprenadmaskinsförmedling i Stockholm. Vi är experter på alla typer av återvinning, grovtransporter och schakter för bygg och anläggning med extra stor kunskap och kapacitet när det gäller asfaltstransporter och marksaneringar.

Oavsett storlek på projektet är SÅCAB Åkericentral AB din partner.

Det började 1977, när fem åkare kände att de ville bygga en kvalitetscentral tillsammans. Vårt säte och kontor var då beläget i Årsta. Sedan dess har SÅCAB Åkericentral verksamhets utvecklats och består idag av 42 aktiva aktieägare som tillsammans tillhandahåller 98 enheter. Verksamheten är idag belägen i Länna där vi har kontor och även möjlighet till återvinning.