Stena Recycling AB > Marksanering och Landfill Mining

Marksanering och Landfill Mining

Stena erbjuder marksanering och utvinning av material från gamla deponier.

Läs mer om Marksanering och Landfill Mining på företagets hemsida

Stena Recycling AB
Hemsida: www.stenarecycling.se

Stena Recycling AB

Stena Recycling hanterar alla sorters avfall för alla typer av verksamheter och branscher. Med över 200 anläggningar i fem länder erbjuder Stena Recycling sina kunder en kraftfull partner i återvinningskedjans samtliga delar.

Förr eller senare blir de flesta saker skräp och kastas. Oavsett om avfallet uppstår ur konsumtion eller i produktion så finns vi där och tar tillvara råvarorna. Vi samlar in material från alla delar av samhället och som förvaltare av råvaror strävar vi efter att återvinna så mycket som möjligt och undvika att lägga avfall på deponi. Det som inte kan materialåtervinnas kan vi oftast energiåtervinna.

Hållbarhet är en integrerad del i vår affärsverksamhet. För att driva utvecklingen genom samarbete deltar Stena Recycling i Hagainitiativet – ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan.