Nordskiffer AB > Marksten och Trädgårdsten

Marksten och Trädgårdsten

Marksten och Trädgårdsten: Skiffer i trädgård smälter in i naturen samtidigt som den tillför något med sin svärta. Särskilt stolta är vi över vår platta Rustik som har mycket liv och glans i ytan.


Skiffer är ett miljövänligt naturmaterial som bryts i dagbrott. Nordskiffers ABs sten kommer från norra Spanien och från Brasilien och är certifierad enligt EUs regler.

Skiffer finns ju även i många färger och kan ha olika former vilket gör den spännande att formge med.

Läs mer om Marksten och Trädgårdsten på företagets hemsida

Nordskiffer AB
Hemsida: http://www.nordskiffer.com

Nordskiffer AB

På Nordskiffer finner du några av Sveriges ledande skifferexperter och företaget har spännande naturstensprojekt i hela Skandinavien som referenser. En av hemligheterna är den täta kontakten med noga utvalda skifferproducenter där Nordskiffer har mycket god inblick i produktionen. Det gör att företaget kan hålla hög kvalitet på produkterna och säkra hela kedjan från skifferbrotten, under transporterna ända fram till leveransen till det enskilda projektet. Den täta kontakten med producenterna är också avgörande för att Nordskiffer ska kunna säkerställa att skiffern produceras under sjyssta förhållanden, något som är av yttersta vikt för företaget.

Vår filosofi
Gamla gedigna material i nya sammanhang är vår mission. Både därför att gedigna material skänker en speciell sorts karaktär till rummen och byggnaderna; ett slags lugn och historisk tidlöshet och för att det helt enkelt är ekonomiskt att använda material med lång livslängd. Bra material åldras dessutom vackert och vi tror att miljön man vistas i påverkar livskvalitén. Om inte annat för att man slipper underhåll eller att tänka på omläggning de närmaste decennierna.

För att veta att materialen är bra har vi koncentrerat oss på några få leverantörer som vi känner till desto mer om, både vad gäller produkternas egenskaper och hur leverantörernas produktionsled ser ut. Vi besöker alla våra skifferbrott och vet att det är sjyssta arbetsförhållanden och alla medarbetare är utbildade i mänskliga rättigheter.