Uretek AB > Markutjämning

Markutjämning

Uretek AB utför markutjämning. Uretek utjämningsprocess är en snabb, exakt och ekonomisk lösning för sättningar, stabilisering och för att utjämna betongplattor som har satt sig.

Objekt som har reparerats sträcker sig från inhemska reparationer till stora industriella och kommersiella projekt, vägar och landningsbanor.

På grund av den snabba härdningstiden för Uretek geopolymer ger utjämning tydliga fördelar jämfört med andra reparationsmetoder. Ureteks utjämningsprocess är snabbare och mindre störande än pålning eller stödande under grunder. I de flesta fall kan kunderna fortsätta sin normala verksamhet under reparationsarbeten och området som behandlas är klart för användning inom några minuter från det att arbetet är utfört.

Läs mer om Markutjämning på företagets hemsida

Uretek AB
Hemsida: www.uretek.se

Uretek AB

Uretek AB är en specialentreprenör som jobbar i hela landet och utför:

* Grundförstärkning
* Grundstabilisering
* Jordförstärkning
* Markstabilisering
* Lyfter t.ex. betongkonstruktioner som har satt sig

Störningsfria, snabba och hållbara lösningar som är lämpliga för alla typer av objekt och markförhållanden.

Uretek AB:s geopolymerinnovationer har utvecklats i Finland. I tusentals objekt runt om i världen och i hemlandet har lösningarna använts. Marksättning orsakar att konstruktioner sjunker ned överallt i Sverige. Med Uretek AB:s metoder är det enklare än någonsin att stöda grunder och reparera byggnader. Vi löser problemen snabbt och rent utan att störa pågående verksamhet.

Uretek AB:s lösningar ger dig avsevärda fördelar vid grundförstärkning. Metoderna är snabba, ger minsta möjliga störning, de är säkra och dessutom är de neutrala för miljön. Vi tar fram en lönsam lösning för dig, oavsett hurdant ditt objekt är. Förutom att vi tillverkar produkterna själv, ansvarar vi för planeringen och arbetet vid förstärkning av gruderna. Vi ansvarar för arbetet under hela projektets gång.

Våra metoder lämpar sig för många olika typer av objekt och konstruktioner. Till exempel produktions- och industrihallar, logistikcentra och kommersiella- och offentliga miljöer samt inom infrastrukturen. Även bostadshus sättningsproblem kan vi lösa med våra metoder.

Vi levererar färdiga projekt från kartläggning till slutbesiktning.

1. Vi utför en kartläggning av objektet och bärighetsundersökning av marken
2. Vi väljer en passande lösning för ert objekt eller en kombination av våra olika lösningar
3. Vi gör en skräddarsydd projektplan för objektet
4. Vi utför entreprenaden – många gånger snabbare än med de traditionella metoderna
5. Vi kontrollerar att problemet har lösts

Teknologin väljs i enlighet med situationen och objektet:

PowerPile® - förstärker marken och stöder nedsjunkna konstruktioner. Den här metoden är lämplig för alla jordar, den bromsar upp eller stoppar sättningen, dessutom tätar den marken.

Geopolymer Injektering: stöder och, om så behövs, höjer nedsjunkna plattor och grunder. Metoden är lämplig när man vill lyfta och stöda den överliggande konstruktionen. Genom den nedsjunkna plattan borras flera små hål, genom vilka injiceras svällande geopolymer under plattan. Redan efter 15 minuter kan en lastbil köra på plattan! Först undersöker vi marken noggrant så att vi får veta hur mycket och hur djupt in i jorden bindemedel behövs och vilka hinder som kan finnas i marken. Metoden binder och tätar marken.

Uretek AB är en del av Uretek Worldwide Ltd, ett företag som är verksamt i ca 50 länder. Antalet objekt som har utförts i Sverige och runt om i världen är över 100 000. Vi har över 30 års erfarenhet av grundförstärkning. Som vår partner kan du vara säker på att få bästa möjliga know-how till ditt förfogande och resuresrsom inte tar slut även vid de mest krävande projekten. Har du frågor, kontakta oss gärna!