LR-System AB > Maskinhallar i stål

Maskinhallar i stål

LR-System är tillverkare av olika typer av stålhallar och stålbyggnader. Däribland maskinhalllar i stål.

LR-System AB har levererat stålhallar och stålbyggnader till kunder både i Sverige och övriga Europa. Sedan 80-talet har vi skräddarsytt LR-Stålbyggen för de mest skiftande behov och önskemål. Stålbyggnad och stålhallar som idag används till kontor, försäljnings- och maskinhallar, butiks- och utställningslokaler, djurstallar, ridhus,
industri- och lagerbyggnader, omlastningscentraler och idrottsanläggningar.
Inget projekt är för litet eller för stort för oss!

Kontakta LR-System eller besök hemsidan för mer information när ni söker tillverkare av maskinhallar i stål eller andra stålbyggnader.

Läs mer om Maskinhallar i stål på företagets hemsida

LR-System AB
Hemsida: www.lr-system.se

LR-System AB

LR System, ett privatägt företag som förutom utgödslingsanordningar, är tillverkare hydraulcylindrar och byggnader med stålstomme. Allt tillverkas i Ljungbyhed. Vi har återförsäljare i hela landet.

LR-System grundades redan 1910. I starten tillverkades huvudsakligen höhissar. På 1950-talet tillkom utgödslingsanordningar och på 70-talet började vi också tillverka hydraulcylindrar. De senaste 20 åren har vi dessutom skräddarsytt LR-Stålbyggnader för de mest skiftande behov och önskemål. Vi har levererat byggnader till kunder både i Sverige och till en rad europeiska exportmarknader.