Skanska Sverige AB > Maskinuthyrning

Maskinuthyrning

Vi har stor kunskap kring maskiner, utrustningar och tjänster. När du anlitar oss får du naturligtvis tillgång till den kunskapen.


Vi ser till att du är korrekt utrustad och att du får rätt saker i rätt tid. Vi är också tydliga när det gäller kostnader för det som du hyr.

Vårt breda sortiment av maskiner och utrustningar står till ditt förfogande. Du har också möjlighet att utnyttja vårt stora kunnande om uttorkning, val av kranar, elförsörjning under byggtiden samt bodetablering. Sjävklart erbjuder vi också hjälp med förbrukningsartiklar som borrstål, sågblad, elkablar, bensin eller vad du kan behöva för att komma igång direkt när du får maskinen. Vi finns på 16 orter runt om i landet så du har alltid nära till den maskin som just du behöver.

Läs mer om Maskinuthyrning på företagets hemsida

Skanska Sverige AB
Hemsida: www.skanska.se

Skanska Sverige AB

Skanska är ett internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Sverige är en av nio hemmamarknader där vi är verksamma.

Här utvecklar, bygger och underhåller vi den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i men också skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler och broar. Vi bygger välfärd varje dag och allt vi gör kan du ta på och se.