Mataki > Mataki 2-lags tätskikt

Mataki 2-lags tätskikt

Mataki är leverantör av Mataki 2-lags tätskikt. Kombinerat ger tvålagstäckning en mycket hög säkerhet mot läckage då det består av två av varandra oberoende täta skikt.

Det kan med fördel användas när behov av tillfällig tätning finns då det undre laget verkar som tillfälligt tätskikt till dess att det övre installeras. Det undre laget kan exponeras i upp till 3 månader. Båda lagen är uppbyggda av SBS-modifierad bitumen.

Läs mer om Mataki 2-lags tätskikt på företagets hemsida

Mataki
Hemsida: www.mataki.se

Mataki

Mataki jobbar med utveckling, tillverkning och försäljning av olika tätskiktssystem och underlagsmaterial för tak, vägg och grund.

Vi delar in sortimentet i tre applikationsområden; bostäder, yrkesbyggnader och infrastrastruktur.

Våra varumärken: Elastofol, Trema, UnoTech, Tenovent, Tenogrund.

Mataki erbjuder innovativa luft-, ljud- och vattenavvisande system och tjänster som möjliggör miljö- och energibesparing samt livslängdsfördelar för byggnader och andra konstruktioner.

Mataki är ett starkt varumärke inom den svenska byggbranschen, väl etablerat även i Norden och i stora delar av övriga Europa.

Under varumärket Mataki erbjuder vi följande system och produktgrupper:
• Underlagsmaterial för tak,
• Tätsiktsystem för branta, låglutande och gröna tak,
• Tätsiktsystem för isolerade väggar och bjälklag,
• Fuktskydd för grund och källarvägg
• Fuktsystem och stegljudsdämpande system för golv
• Byggtätningsmaterial
• Bromembran

Vi samarbetar med utbildade och certifierade takentreprenörer i hela landet. För mera information se hemsidan.