Mataki > Mataki Power

Mataki Power

Mataki är leverantör av Mataki Power tätskikt för lutande och låglutande tak.


Mataki Power är ett komplett tätskiktssystem avsett för både nyproduktion och renovering av befintliga tak på såväl lutande som låglutande tak. Tätskiktsmattan är lättare, smidigare och tunnare än traditionella tätskikt och appliceras med eldriven varmluftsautomat – helt utan gasol. Mataki Power är uppbyggd av SBS-modifierad bitumen. Stommen är en impregnerad kombistomme och ytan består av en mörkgrå skiffer för skydd mot UV-strålning och som halksäkerhet. Produkten är försedd med en frilagd plastad kant längs med långsidan, som är markerad för att placeringen av mekanisk infästning ska bli korrekt. Det finns ett brett utbud av tillbehör som är speciellt anpassade till Mataki Power.

Läs mer om Mataki Power på företagets hemsida

Mataki
Hemsida: www.mataki.se

Mataki

Mataki jobbar med utveckling, tillverkning och försäljning av olika tätskiktssystem och underlagsmaterial för tak, vägg och grund.

Vi delar in sortimentet i tre applikationsområden; bostäder, yrkesbyggnader och infrastrastruktur.

Våra varumärken: Elastofol, Trema, UnoTech, Tenovent, Tenogrund.

Mataki erbjuder innovativa luft-, ljud- och vattenavvisande system och tjänster som möjliggör miljö- och energibesparing samt livslängdsfördelar för byggnader och andra konstruktioner.

Mataki är ett starkt varumärke inom den svenska byggbranschen, väl etablerat även i Norden och i stora delar av övriga Europa.

Under varumärket Mataki erbjuder vi följande system och produktgrupper:
• Underlagsmaterial för tak,
• Tätsiktsystem för branta, låglutande och gröna tak,
• Tätsiktsystem för isolerade väggar och bjälklag,
• Fuktskydd för grund och källarvägg
• Fuktsystem och stegljudsdämpande system för golv
• Byggtätningsmaterial
• Bromembran

Vi samarbetar med utbildade och certifierade takentreprenörer i hela landet. För mera information se hemsidan.