Matting AB > Matting Arbetsplatsbelysning

Matting Arbetsplatsbelysning

Matting AB är leverantör av arbetsplatsbelysning. Rätt belysning vid arbetsplatserna har mycket större betydelse än de flesta tror.

Hälsan påverkas i hög grad av vilken belysning som finns på arbetsplatsen. Bra ljusförhållanden minskar risken för onödiga besvär som huvudvärk, ont i nacke och axlar.

Kontakta Matting AB eller besök hemsidan för mer information när ni söker en leverantör av arbetsplatsbelysning.

Läs mer om Matting Arbetsplatsbelysning på företagets hemsida

Matting AB
Hemsida: www.mattingsolutions.se

Matting AB

Matting Solutions jobbar med välkomnande och tillgängliga miljöer samt hälsosamma och säkra arbetsplatser. Vi vänder oss i första hand till arkitekter, bygg- och fastighetsansvarig med våra fyra olika koncept för entrémattor, arbetsplatsmattor, taktila ledstråk samt mattor för hundsportsarenor.
Matting Solutions är en del av Matting AB.