Matting AB > Matting Kontorsarbetsplatsen

Matting Kontorsarbetsplatsen

Matting AB är leverantör av produkter för kontoret. Här finns ett brett sortiment för att skapa den optimala ergonomiska arbetsplatsen.

Kontakta Matting AB eller besök hemsidan för mer information när ni söker en leverantör av kontorsinredningar.

Läs mer om Matting Kontorsarbetsplatsen på företagets hemsida

Matting AB
Hemsida: www.mattingsolutions.se

Matting AB

Matting Solutions jobbar med välkomnande och tillgängliga miljöer samt hälsosamma och säkra arbetsplatser. Vi vänder oss i första hand till arkitekter, bygg- och fastighetsansvarig med våra fyra olika koncept för entrémattor, arbetsplatsmattor, taktila ledstråk samt mattor för hundsportsarenor.
Matting Solutions är en del av Matting AB.