Matting AB > Matting Taktila Ledstråk

Matting Taktila Ledstråk

Matting AB är leverantör av taktila ledstråk. Tactile Flooring by Matting är taktila och visuella produkter anpassade för golvytor inom- och utomhus.

Matting taktila ledstråk placeras i offentliga miljöer där personer med synnedsättning har behov av att ledas från en punkt till en annan. Placeringen av ledstråket kan till exempel vara från en entré till informationsdisk eller en mötesplatsskylt.

Kontakta Matting AB eller besök hemsidan för mer information när ni söker en leverantör av taktila ledstråk.

Läs mer om Matting Taktila Ledstråk på företagets hemsida

Matting AB
Hemsida: www.mattingsolutions.se

Matting AB

Matting Solutions jobbar med välkomnande och tillgängliga miljöer samt hälsosamma och säkra arbetsplatser. Vi vänder oss i första hand till arkitekter, bygg- och fastighetsansvarig med våra fyra olika koncept för entrémattor, arbetsplatsmattor, taktila ledstråk samt mattor för hundsportsarenor.
Matting Solutions är en del av Matting AB.