ALT Hiss AB > Maxima

Maxima

ALT Hiss AB är leverantör av varuhissar och personhissar. Maxima är personhiss och varuhiss med hög kapacitet.

Maxima är våra person- och varuhissar för platser som affärshus, industrier, lagermiljö, parkeringshus med mera.

Vanliga tillval för denna varuhiss - Olika former av fotocellövervakning, radiostyrning, dörröppethållning och dylikt.

Läs mer om Maxima på företagets hemsida

ALT Hiss AB
Hemsida: www.alt.se

ALT Hiss AB

ALT Hiss AB är ett lokalt ägt fåmansbolag och har sedan starten 1994 huvudkontor och tillverkning i Småländska Alvesta. Genom regionkontor upp t o m Mälardalen och däröver återförsäljare så är man ett av få rikstäckande hissföretag. Ditt närmsta kontor hittar du på "alt.se" > "kontakta oss" eller bara kontaktar du oss på info@alt.se.

Företaget är tillverkare och installatör av personhissar, varuhissar och rulltrappor m m och är en stor aktör även inom eftermarknad med service och modernisering av befintliga enheter.

Produktomfånget innehåller: hissar, godshissar, handikapphissar, plattformshissar, hissdörrar, hisskorgar, hisslarm, hydraulhissar, linhissar, lågfartshissar, nödtelefoner, personhissar, rullbanor, rullstolshissar, rulltrappor, skruvhissar, småvaruhissar, stolliftar, sänghissar, trappliftar, tryckknappar, varuhissar, MRL, modernisering, hisservice.