Byggföretagen > Bli medlem i Byggföretagen

Bli medlem i Byggföretagen

Låt oss göra vardagen lite enklare - spara tid och pengar.

Vad ingår i medlemskapet?
- Rådgivning i kollektivavtals- och arbetsrättsfrågor
- Rådgivning i arbetsmiljöfrågor
- Rådgivning i entreprenadjuridik och affärsavtal
- Tillgång till standardavtal
- Full tillgång till Företagsservice
- Full tillgång till Arbetsgivarguiden
- Full tillgång till FINFA
- Rabatt på FORA-försäkringen
- Rabatter hos Byggbranschens Utbildningscenter
- Medlemsrabatter
- Viktiga nyhetsuppdateringar
- Hjälp att driva viktiga branschfrågor
- Evenemang, seminarier och nätverkande

Läs mer om Bli medlem i Byggföretagen på företagets hemsida

Byggföretagen
Hemsida: www.byggforetagen.se

Byggföretagen

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för seriösa bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Som medlem Byggföretagen ingår företaget i den lokala byggföreningen som årligen håller byggföreningsstämma. Det högsta beslutande organet är Förbundsstämman. Stämman utser också Byggföretagens Förbundsstyrelse.

Den operativa verksamheten bedrivs till största delen i det helägda servicebolaget Byggföretagen i Sverige Service AB (org. nr. 556061-2524). Byggföretagen är organiserat i ett nationellt kansli, sex geografiska regioner, Byggbranschens Utbildningscenter och en branschregion, som samlar 20 branschföreningar för specialföretag.

Byggföretagen är medlem i Svenskt Näringsliv.