Sveriges Byggindustrier Service AB > Medlemskap i Sveriges Byggindustrier

Medlemskap i Sveriges Byggindustrier

3600 företag verksamma i den svenska bygg- och anläggningsbranschen är i dag medlemmar i Sveriges Byggindustrier).

Tillsammans driver vi ett flertal frågor för en attraktiv, sund och säker bransch samt för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

Sveriges Byggindustrier verkar över hela Sverige genom ett nationellt kansli i Stockholm och 25 kontor från Luleå i norr till Malmö i söder.

Ditt inflytande som medlem utövar du på lokal nivå genom din lokala byggförening. Den årliga förbundsstämman beslutar sedan om förbundets mål och prioriterade verksamheter.

Läs mer om Medlemskap i Sveriges Byggindustrier på företagets hemsida

Sveriges Byggindustrier Service AB
Hemsida: www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier Service AB

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.600 bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen verkar för att förbättra villkoren för våra egna medlemsföretag och bygg- och anläggningsbranschen i stort.

Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. För att det ska bli verklighet krävs att byggindustrin är attraktiv, sund och säker - en framtidsbransch i ständig utveckling med gott anseende.

Sveriges Byggindustrier har fyra fokusområden: attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet och kompetensförsörjning.