Celsa Steel Service AB > Mekaniskt skarvad armering

Mekaniskt skarvad armering

Mekaniskt skarvad armering från Celsa Steel Service. Halmstadskarven & Lentonskarven

Lentonsystemet skarvar med full styrka

Lentonsystemet är avsett för dragna och tryckta armeringsstänger med diameter 10-32 mm. Den självlåsande koniska Lenton-gängan gör att inga låsmuttrar behövs till kopplingen. Lentonskarvens konstruktion medger att förbandet räknas som jämnstarkt med armeringsstångens nominella diameter. Förbandet följer armeringsstålets arbetskurva.

Halmstadskarven

Kraven på hållfasthet och seghet hos mekaniska armeringsskarvar, ändförankringar och förankringar till ingjutna fästdon behöver normalt endast påvisas för byggnadsdelar i säkerhetsklass 2 och 3. Kraven kan påvisas genom dragprovning enligt avsnitt 7.5.3 varvid brottet antingen skall inträffa med tydlig lokal kontraktion utanför skarvområdet, dvs minst 3Ø från närmaste gräns för bearbetningspåverkat område eller hylskant, eller så skall villkoren a) t.o.m. c) i avsnitt 7.5.3 uppfyllas.

  • Den uppmätta flytlasten uppgår till minst det nominella värdet ReH eller Rp0.2 för armeringsstången.
  • Kvoten mellan uppmätt brottlast och flytlast uppgår till minst 1.08.
  • Den uppmätta töjningen i angränsande armeringsstång uppgår till minst 4 %.
Halmstadskarven uppfyller de kraven!Mekaniskt skarvad armering, Halmstadskarven, Lentonskarven, Celsa Steel Service,

Läs mer om Mekaniskt skarvad armering på företagets hemsida

Celsa Steel Service AB
Hemsida: www.celsa-steelservice.com

Celsa Steel Service AB

Celsa Steel Service AB är tillverkare och leverantör med försäljning av vidareförädlar stålvaror och armeringsprodukter såsom bl a olika typer av armeringsstål, monterad armering, prefabricerad armering, rullarmering, armeringsnät, armeringsmattor, kamstål, tillverkning. Vi finns representerade på ett flertal platser i Sverige med produktion och försäljning.

Vårt huvudkontor finns i Halmstad och våra övriga säljkontor i Umeå, Borlänge, Västerås, Malmö och Göteborg. Vi ansvarar för all armering som levereras av Celsa Steel Service, både i och från Sverige.

I Halmstad har vi Nordens största armeringsnätstillverkning och Sveriges största fabrik för prefabricerad armering, bland annat InLäggningsFärdig armering (ILF). I Västerås produceras armeringsmattan Bamtec.

Utgångsmaterialet för vår produktion får vi från vårt stål och valsverk i Mo i Rana.

Armeringsjärn, slätjärn, armeringstål, armeringsstång, armeringstång, lagerlängder, rakstänger, armeringsstänger, armeringstänger, rakarmering, slätstänger, slätstål, rakstål, lagerstål, kamstål, kamstänger, kamjärn, klippt och bockat, manufakturerad armering, inläggningsfärdig armering, halmstadsbygel, halmstadsspiral, betongpålsspiral, betongpålsbygel, spiraler, pålarmering, pållängdsarmering, betongpålsarmering, rullarmering, rullnät, armeringsrulle, armeringsstöd, prefabricerade stöd, stöd, kattfötter, monteringsstöd, ökstöd, överkantsstöd, mekaniskskarvad armering, armeringsskarv, skarvarmering, lentonskarv, gängadstång, gängadarmering, nät, nätarmering, nätmattor, lagernät, kamstålsnät, tnät, nps500,ergonät, ergonominät, envägsnät, armeringskorgar,
pelarkorgar, pålsulor, pålplattor, kamstålsnät, kantbalkar, pelarfundament, pelardäck, genomstansningsarmering, kapitäl, genomstansning, pelarkapitäl, kam i ring, coil, kam på rulle, kam på rulle omspolad, spole