Glim Betongprodukter AB > Migua Fogsystem

Migua Fogsystem

Migua Fogbryggor Tätar och täcker rörelsefogar inom- och utomhus. GLIM Betongprodukter AB erbjuder ett komplett sortiment av fogbryggor.


Tätningsbryggor för rörelsefogar har efter mer än 30 års användning visat sig vara den bästa lösningen på fogtätningsproblemet. Våra produkter är helt anpassade till de krav som idag ställs med avseende på kvalitet och säkerhet. Mer än 3 miljoner meter fogbryggor är installerade och uppfyller såväl arkitektens, konstruktörens som entreprenörens krav.

Vi erbjuder kort och gott ett komplett sortiment av fogbryggor för alla typer av golvbeläggningar.

Läs mer om Migua Fogsystem på företagets hemsida

Glim Betongprodukter AB
Hemsida: www.glim.se

Glim Betongprodukter AB

Glim Betongprodukter AB är tillverkare av fogbryggor och betongprodukter för rörelsefogar, stålstommar, ingjutningsgods och armering.

GLIM arbetar utvecklar och är tillverkare av egna produkter samt representerar ett antal välkända varumärken inom byggbranchen. Främst handlar det om produkter kring rörelsefogar, balkonger, ingjutningsgods och armering.

GLIM säljer flexibla kvalitetsprodukter som är anpassade efter kundens krav och önskemål. GLIM strävar alltid efter att ge kunderna bästa tänkbara service. Företaget och leverantörerna är sedan länge välkända inom byggbranschen. Det gemensamma kunnandet står till kundernas förfogande. Som kund kan du lita på att GLIM gör allt för att du ska bli nöjd.

Rörelsefogar, fogtätning, Migua, fogbrygga, fogning betong, vattentäta fogar, fogar i golv, foglist, fog, najomatsystem, najomat, tvärkraftsdon, balkongarmering, ingjutningsgods, transportankare, lyftankare, garage, carport, förrådsbyggnader