Svenska Termoträ AB > Miljöisolering av Laggarbergsskolan

Miljöisolering av Laggarbergsskolan

Miljöisolering, träfiberisolering.Termoträ passar lika bra som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation.


Laggarbergsskolan är en av Timrå kommuns två miljöskolor. Båda är isolerade med Termoträ.

Byggteknik
En skola i kommunal regi med goda produktionsmetoder. Skolans arkitektur är speciellt anpassad till terrängen samt en tidigare befintlig äldre skolbyggnad. För värme och ventilation har mycket genomarbetade lösningar tagits fram.

Skolans väggar och tak är projekterade efter Termoträ-konceptet och väggisoleringararna är utförda med isolerformen RP-2001, vilket innebär öppna och fullt inspekterbara väggar utan bindemedel efter isoleringsarbetet. Bl.a. har väggfack upp till 7 meter isolerats.

Laggarbergsskolan är en av många skolor och förskolor/daghem som isolerats med Termoträ.

Läs mer om Miljöisolering av Laggarbergsskolan på företagets hemsida

Svenska Termoträ AB
Hemsida: www.termotra.se

Svenska Termoträ AB

Svenska Termoträ AB är tillverkare av miljövänlig träfiberisolering. Tilläggsisolering med träfiber kan användas vid isolering såväl vid nybyggnation och/eller ovanpå befintlig isolering. REI120. Lika bra som stenull vid brand. Godkännande för passivhusväggar= 40 cm isoleringstjocklek. Sättningssäkert även vid transport av prefabelement