Ki-Panel AB > Modulrum

Modulrum

Huurre modulrum från Ki-Panel är måttanpassade för kylrum, frysrum och klimatrum för högt ställda krav på isolering och täthet.

Huurre modulrum från Ki-Panel är måttanpassade för kylrum, frysrum och klimatrum som används där det ställs höga krav på isolering och täthet.

Läs mer om Modulrum på företagets hemsida

Ki-Panel AB
Hemsida: www.kipanel.se

Ki-Panel AB

Huurre Panel AB har tillverkning, tillverkare , projektering och montering av bl a kylrum, frysrum, kylcontainrar, fryscontainrar, kylrumsdörrar och frysrumsdörrar.

Med Huurres panelprodukter kan vi uppfylla dina önskemål från det lilla kylrummet till den mycket stora fryslagercentralen. Vår Huurre-sandwichpanel har som isolering PIR-skum. Vi vill bli ditt förstahandsval inom kylrum och frysrum.

Huurre har med varumärket Ki-Panel länge varit en av huvudleverantörerna av bland annat isolerade sandwichpaneler till framför allt kyl- och byggbranscherna, men även direkt till slutanvändare inom andra branscher med behov av kyl-, och frysrum och även lab- och klimatrum. Vi erbjuder även ett brett sortiment av kyl- och frysskjutportar, kyl- och frysrumsdörrar, hyllsystem, instängningslarm samt kyl- och fryscontainers.

Butikskyla, Industrikyla, Containrar, Kylskjutportar, Frysskjutportar, Hyllsystem, Kylanläggningar, Fryslagercentraler, Instängningslarm, Isolerade sandwichpaneler, Ki-panel, Kipanel, Klimatrum, Laboratorier