Celsa Steel Service AB > Monterad armering - Svetskorg till pålplattor

Monterad armering - Svetskorg till pålplattor

Monterad armering från Celsa Steel Service.


Monterade enheter som t ex pelare och balkar eller mer komplicerade armeringsenheter med både närt och ILF tillverkas oftast rent hantverksmässigt på arbetsplatsen. Celsa Steel Service har resurser som klarar av detta maskinellt, samt desuutom fördelen av att bearbeta stålet i varma lokaler för bibehållande av dess egenskaper. Enheterna blir dessutom måttnogranna och formstabila, vilket bidrar till kvalitetssäkringen.

Monteringssvetsade armeringsenheter har använts inom industri- och husbyggandet under många år. Vid brobyggande har det hittills i stort sett varit förbjudet.

Men i Bro 2002, del 4, Betongskontruktioner, är det tillåtet att häftsvetsa armeringsenheter i konstruktionsdelar, där spänningsvidden 2 a för last enligt 42.422 är högst 60 MPa.

Detta har öppnat dörren för ett mycket rationellare armeringsarbete med stora tidsvinster genom att armeringsenheterna förtillverkas på verkstad. på följande sidor visas ett fåtal exempel på montagesvetsade enheter, men utvecklingen har bara börjat och applikationerna är oändliga.

Läs mer om Monterad armering - Svetskorg till pålplattor på företagets hemsida

Celsa Steel Service AB
Hemsida: www.celsa-steelservice.com

Celsa Steel Service AB

Celsa Steel Service AB är tillverkare och leverantör med försäljning av vidareförädlar stålvaror och armeringsprodukter såsom bl a olika typer av armeringsstål, monterad armering, prefabricerad armering, rullarmering, armeringsnät, armeringsmattor, kamstål, tillverkning. Vi finns representerade på ett flertal platser i Sverige med produktion och försäljning.

Vårt huvudkontor finns i Halmstad och våra övriga säljkontor i Umeå, Borlänge, Västerås, Malmö och Göteborg. Vi ansvarar för all armering som levereras av Celsa Steel Service, både i och från Sverige.

I Halmstad har vi Nordens största armeringsnätstillverkning och Sveriges största fabrik för prefabricerad armering, bland annat InLäggningsFärdig armering (ILF). I Västerås produceras armeringsmattan Bamtec.

Utgångsmaterialet för vår produktion får vi från vårt stål och valsverk i Mo i Rana.

Armeringsjärn, slätjärn, armeringstål, armeringsstång, armeringstång, lagerlängder, rakstänger, armeringsstänger, armeringstänger, rakarmering, slätstänger, slätstål, rakstål, lagerstål, kamstål, kamstänger, kamjärn, klippt och bockat, manufakturerad armering, inläggningsfärdig armering, halmstadsbygel, halmstadsspiral, betongpålsspiral, betongpålsbygel, spiraler, pålarmering, pållängdsarmering, betongpålsarmering, rullarmering, rullnät, armeringsrulle, armeringsstöd, prefabricerade stöd, stöd, kattfötter, monteringsstöd, ökstöd, överkantsstöd, mekaniskskarvad armering, armeringsskarv, skarvarmering, lentonskarv, gängadstång, gängadarmering, nät, nätarmering, nätmattor, lagernät, kamstålsnät, tnät, nps500,ergonät, ergonominät, envägsnät, armeringskorgar,
pelarkorgar, pålsulor, pålplattor, kamstålsnät, kantbalkar, pelarfundament, pelardäck, genomstansningsarmering, kapitäl, genomstansning, pelarkapitäl, kam i ring, coil, kam på rulle, kam på rulle omspolad, spole