Montagekonsult Produktions Aktiebolag > Montering av plåthallar

Montering av plåthallar

Montering av plåthallar av Montage Consult Produktion AB. Vi monterar tillhandahållet material som består av stål, tak hdf-bjälklag.


Stommen kan bestå av olika material som exempel; limträstomme eller stålstomme det sistnämnda är det man även alltid monterar stålhallar med.

Fasaden kan vara av varierande slag som till exempel: en lös plåtvägg eller prefabricerade sandwichelement.

Sandwichelement, det är färdiga väggmoduler av plåt som bara är att montera, då har man en klar inner- och yttervägg.

Läs mer om Montering av plåthallar på företagets hemsida

Montagekonsult Produktions Aktiebolag
Hemsida: www.montageconsult.se

Montagekonsult Produktions Aktiebolag

Montage Consult Produktion AB monterar i första hand industrihallar i stål och plåt, takelement,väggelement, stålstommar, sandwichelement

Företagets affärsidé är att vara ett rent montageföretag och på så sätt inte uppfattas som
en konkurrent av olika leverantörer och kunder inom branschen.

Montage Consult monterar tillhandahållet material efter, från sina kunders levererade, ritningar och handlingar.
De ställer till förfogande sin personal samt all den personliga utrustning och verktyg som kan komma att behövas för varje enskilt objekt. Dom erbjuder också om så önskas kran och
ställning samt erforderliga skyddsanordningar.

Eftersom företaget inte är knutet till något speciellt system eller någon specifik halleverantör har deras montörer en bred kunskap beträffande marknadens utbud inom branschen.

Arbetar i Stockholm, Mälardalen med en radie upp till 50 mil + Norrland (rikstäckande)