Montagekonsult Produktions Aktiebolag > Montering av stålhallar

Montering av stålhallar

Montering av stålhallar av Montage Consult Produktion AB. Vi monterar prefabricerade stålhallar i smått som stort. Från 100-30.000 kvadratmeter är inget hinder.


Stålhallarna monteras helt i stål kan även innefatta betong-håldäck som bjälklag.

Stålhallar kan beklädas på olika sett (se under plåthallar).

Man kan antingen välja lös plåtvägg eller sandwichelement som är prefabricerade och bara färdiga att montera.

Läs mer om Montering av stålhallar på företagets hemsida

Montagekonsult Produktions Aktiebolag
Hemsida: www.montageconsult.se

Montagekonsult Produktions Aktiebolag

Montage Consult Produktion AB monterar i första hand industrihallar i stål och plåt, takelement,väggelement, stålstommar, sandwichelement

Företagets affärsidé är att vara ett rent montageföretag och på så sätt inte uppfattas som
en konkurrent av olika leverantörer och kunder inom branschen.

Montage Consult monterar tillhandahållet material efter, från sina kunders levererade, ritningar och handlingar.
De ställer till förfogande sin personal samt all den personliga utrustning och verktyg som kan komma att behövas för varje enskilt objekt. Dom erbjuder också om så önskas kran och
ställning samt erforderliga skyddsanordningar.

Eftersom företaget inte är knutet till något speciellt system eller någon specifik halleverantör har deras montörer en bred kunskap beträffande marknadens utbud inom branschen.

Arbetar i Stockholm, Mälardalen med en radie upp till 50 mil + Norrland (rikstäckande)